Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Sự kết hợp tuyệt vời của khoa học và nghệ thuật..

Tư vấn truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách thức các thương hiệu tương tác và giao tiếp với khách hàng mục tiêu. Đó là dấu hiệu hàng đầu hiện nay. Đó là bộ mặt của thương hiệu. Đó là kênh quan trọng để nói chuyện với khách hàng của bạn.

Tại StratAgile, phương tiện truyền thông cộng đồng hiện nay là một phần không thể thiếu của tiếp thị hỗn hợp. Chúng tôi tạo ra chiến lược thâm nhập và kich thước cho các thương hiệu để tương tác trên nền tảng cộng đồng - Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Weibo và Wechat. Do là một phần của tư vấn truyền thông cộng đồng, chúng tôi đảm bảo rằng các kênh truyền thông cộng đồng của bạn là một phần của chiến lược kỹ thuật số và tận dụng chúng để tiếp cận thị trường.

 

 
 
 
Mạng xã hội