Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tương tác liên tục kỹ thuật số .…

Các Ứng dụng Xã hội

Với tầm quan trọng ngày càng tăng của phương tiện truyền thông cộng đồng, các ứng dụng xã hội đang dần dần có được tầm quan trọng trong lĩnh vực tích hợp tiếp thị kỹ thuật số.Từ tận dụng để phát triển những kinh nghiệm xã hội duy nhất trong thế giới xã hội đến tích hợp các ứng dụng cộng đồng cho các trang web và điện thoại di động, các ứng dụng cộng đồng cho phép người dùng tương tác trực tiếp với bạn thông qua các phương tiện cộng đồng - một tính năng rất quan trọng cho các doanh nghiệp trên thế giới dữ liệu nhạy cảm này.

 

 
 
 
Mạng xã hội