Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Sự kết hợp tuyệt vời của khoa học và nghệ thuật...

Tư vấn di động

Khi các thiết bị di động đạt được mộtsự chia sẻ lớn trong hoạt động trình duyệt, thích ứng với các nền tảng hệ thống trực tuyến và chiến dịch thành các giải pháp di động đã trở thành chìa khóa để kinh doanh lớn hơn. Những thích nghi được trong hình thức của các trang web đáp ứng cho điện thoại di động, các ứng dụng di động trên toàn hệ thống đa điều hành và các chiến dịch nhắm mục tiêu vào các thiết bị di động. Các sáng kiến ​​di chuyển từ nền tảng doanh nghiệp cho các chiến dịch quảng cáo add-hoc và các ứng dụng dịch vụ khách hàng.

StratAgile sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để phân tích sự cần thiết, hiệu quả và tỉ lệ hoàn vốn ROI của các sáng kiến ​​nền tảng điện thoại di động. Việc tư vấn thực hành kiểm soát lại cụ thể nhu cầu kinh doanh, các yếu tố hình thức của giải pháp di động, sự tinh tế của các ý tưởng, đánh giá cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập đa kênh.

 

 
 
 
Mạng xã hội