Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tương tác liên tục kỹ thuật số ....

Các ứng dụng di động

Với môi trường di động đa dạng ngày nay, các ứng dụng di động là kênh quan trọng mà mỗi thương hiệu đòi hỏi cải thiện  kỹ thuật số. Với chuyên môn cao của StratAgile trong tất cả các nền tảng hệ thống di động phổ biến như Android, iOS, Blackberry và Windows - bạn có thể yên tâm rằng ứng dụng di động của bạn sẽ được phát triển, thiết kế và đưa ra trên nhiều nền tảng hệ thống một cách nhanh chóng. Sử dụng kiến ​​thức ở cả hai đầu cuối - chúng ta có thể phát triển một trải nghiệm di động-web tích hợp chặt chẽ cho bạn và khách hàng của bạn.

 

 
 
 
Mạng xã hội