Stratagile Singapore

(re)defining digital marketing

 
 
Tạo ý nghĩa của chiến dịch kỹ thuật số của bạn và các chữ số …

Siêu thị dữ liệu

Là một phần của dữ liệu của chúng tôi với năng lực hiểu biết của mình , StratAgile có chuyên môn cao để xây dựng, quản lý, điều hành và mở rộng kho dữ liệu của bạn để tăng cường hơn nữa khả năng chứa dữ liệu của bạn. Siêu thị dữ liệu của chúng tôi (hoặc kho dữ liệu) có thể hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, ngôn ngữ và thậm chí cả các địa điểm triển khai. Xây dựng xung quanh nhiều lớp bảo mật đệm, kho dữ liệu cho phép vai trò bảo mật khác nhau cho người dùng khác nhau. Điều này cho phép người dùng sử dụng, thao tác và phát triển dữ liệu trong khi vẫn giữ lại các dữ liệu. Kho dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp cho phép triển khai nhanh chóng, mở rộng được và sẵn sàng để được triển khai trong đám mây hoặc cơ sở hạ tầng nội bộ. Chúng tôi cũng hỗ trợ cho công nghệ dữ liệu lớn.

 

 
 
 
Mạng xã hội