Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tạo ý nghĩa của chiến dịch kỹ thuật số của bạn và các chữ số …

Các bảng điều khiển

Các bảng điều khiển là giao diện đồ họa của người sử dụng theo thời gian thực thể hiện các chỉ số hiệu suất chính. Các bảng điều khiển cho phép bạn hiểu và quản lý các số liệu chính trên dòng đầu từ các báo cáo thực hiện. Khả năng chủ yếu của chúng tôi mở rộng bảng điều khiển có sẵn theo chiến lược từng phần và bảng hiển thị .

 

 
 
 
Mạng xã hội