Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Kết nối mọi người ... Số hóa

Nghe Truyền thông xã hội

Phương tiện lắng nghe truyền thông xã hội, còn được gọi là giám sát phương tiện truyền thông xã hội, là quá trình xác định và đánh giá những gì đang được nói về một công ty, cá nhân, sản phẩm hay thương hiệu. Công cụ nghe truyền thông xã hội của chúng tôi sẽ chạy trên các kênh xã hội cũng như khoảng trắng kỹ thuật số nguồn ra ý kiến ​​quan trọng liên quan đến thương hiệu của bạn. Những ý kiến này bao gồm tập hợp nội dung, nguồn cấp dữ liệu tin tức, RSS và các kênh xã hội khác. Công cụ nghe truyền thông xã hội của chúng tôi cũng bao gồm phân tích tâm lý - hữu ích để xác định nếu các ý kiến ​​tích cực, tiêu cực hay không có ý kiến gì.

 

 
 
 
Mạng xã hội