Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Kết nối mọi người ... Số hóa

Thiết kế chiến dịch truyền thông xã hội

Ngoài việc quản lý nền tảng kỹ thuật số của bạn, StratAgile sẽ giúp quản lý tốt các kênh xã hội của bạn. Quản lý nền tảng xã hội bao gồm đáp ứng yêu cầu, nội dung đăng tải, quản lý nội dung và hình ảnh những điều chỉnh và sắp xếp các thương hiệu cho một thương hiệu số thống nhất. Ngoài các hoạt động hàng ngày, chúng tôi sẽ có thể giúp khái quát hóa, tạo, phát triển và khởi động chiến thuật chiến dịch truyền thông cộng đồng - nhằm tăng lượng fan, mức độ tham gia và sức mạnh mang bản sắc kỹ thuật số. Những chiến dịch này thường được tích hợp vào nhiều kênh kỹ thuật số - và do đó thúc đẩy nhanh các chiến dịch trong lĩnh vực cộng đồng.

 

 
 
 
Mạng xã hội