Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Kết nối mọi người ... Số hóa

Quản lý nền tảng xã hội

Ngoài việc quản lý nền tảng kỹ thuật số của bạn, StratAgile sẽ giúp quản lý các kênh xã hội của bạn là tốt.  Quản lý nền tảng xã hội bao gồm đáp ứng yêu cầu, nội dung đăng tải, quản lý nội dung và hình ảnh những điều chỉnh và sắp xếp các thương hiệu cho một âm kỹ thuật số thương hiệu thống nhất. Ngoài các hoạt động ngày-to-ngày, chúng tôi sẽ có thể giúp khái quát hóa, tạo, phát triển và khởi động chiến dịch truyền thông xã hội chiến thuật - nhằm tăng lượng fan, mức độ tham gia và sức mạnh của bản sắc kỹ thuật số. Những chiến dịch này thường được tích hợp vào nhiều kênh kỹ thuật số - và do đó cung cấp sự thúc đẩy thêm cho các chiến dịch trong lĩnh vực xã hội.

 

 
 
 
Mạng xã hội