Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Đó là nhiều hơn con số hoặc các giao dịch ...

Nền tảng thương mại điện tử

Với kiến ​​thức chuyên sâu về phát triển và hoạt động của một eStore cửa hàng ảo dùng kỹ thuật số, StratAgile sẽ cho phép bạn chuyển đổi cửa hàng bán gạch và vữa của bạn thànhcửa hàng thật sự dùng kỹ thuật số.  Với kinh nghiệm trong việc điều hành một cửa hàng sử dụng nhiều loại thẻ, nhiều loại tiền tệ và nhiều kho ảo, khả năng của chúng tôi sẽ cho phép bạn triển khai và quản lý các cửa hàng ảo cấp doanh nghiệp cho thương hiệu của bạn.  Bao gồm từ cửa hàng nhỏ đến cửa hàng đại chúng,  CMS(hệ thống quản lí nội dung) có sẵn sàng tùy chỉnh theo khách hàng bao gồm hơn 300 loại  SKU (phân loại hàng hóa tồn kho) và đã được chạy cho các thương hiệu lớn. 
 
 Thương mại điện tử của chúng tôi sẵn sàng hội nhập sử dụng cùng với các cổng thanh toán toàn cầu, quản lý đơn hàng doanh nghiệp và các API giao hàng với giao nhận vận tải và vận chuyển toàn cầu.
 
Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp sử dụng hộp Shoplify, Wordpress và eStores cao cấp như Magento.  
 

 

 
 
 
Mạng xã hội