Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Sự kết hợp tuyệt vời của khoa học và nghệ thuật...

Tư vấn Trang web

Tư vấn thực hành web của chúng tôi giải quyết một số câu hỏi phổ biến nhất khách hàng thường đưa ra.

 

  • Làm thế nào để chúng tôi nâng cao hiệu quả của các trang web của chúng tôi?
  • Làm thế nào chúng tôi cải tiến trang web đa quốc gia đa ngôn ngữ hiện tại thành một trang mạng trực tuyến mở rộng hơn, an toàn và linh hoạt hơn?
  • Làm thế nào để chúng ta tạo ra một hệ thống trang mạng web-di động-cộng đồng tích hợp?

 

Tại StratAgile, chúng tôi sử dụng và dựa trên các khuôn khổ, các công cụ định lượng & tính toán để phân tích web, UX kinh nghiệm người dùng, bản đồ nhiệt và hành vi chuyển hướng người truy cập cùng với tiêu chuẩn công nghiệp để giải quyết các thách thức kinh doanh phải đối mặt với các nền tảng trực tuyến của bạn. Một nhiệm vụ tư vấn điển hình bắt đầu với một sự kiểm tra nền tảng hệ thống và sự phân tích sâu sắc để giải quyết các thách thức kinh doanh cụ thể và liệt kê các giải pháp khả thi.

 

 
 
 
Mạng xã hội