Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
  Dẫn đầu chiến dịch tiếp thị của bạn…

Khảo sát và theo dõi nhãn hiệu

Sử dụng công cụ khảo sát của mìnhheo, StratAgile có thể khái quát hóa, thiết kế, triển khai và quản lý các cuộc khảo sát và theo dõi thương hiệu trực tuyến thương hiệu và tổ chức của bạn. Là một nhà cung cấp độc quyền cho chương trình "Bưu điện Singapore gởi thư của tôi ngaylập tức"- SingPost MyMailMoment, chúng tôi có thể gõ vào tấm SingPost cũng như danh sách bảng toàn cầu nổi tiếng khác ở Singapore và trong khu vực. Chúng tôi đã đứng đầu của các danh sách Recall Mind, Quảng cáo Khảo sát Nhớ lại, Khảo sát Thương hiệu và cạnh tranh cho các thương hiệu toàn cầu khảo sát để xác định thế mạnh thương hiệu của họ. Các cuộc khảo sát bao gồm một báo cáo phân tích chi tiết mà có thể gây phản ứng tuỳ theo khách hàng của chúng tôi.

 

 
 
 
Mạng xã hội