Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Đó là nhiều hơn con số hoặc các giao dịch ....

Kinh nghiệm bán lẻ POS

POS bán lẻ là cầu nối giữa các cửa hàng ngoại tuyến và cửa hàng trực tuyến. Với một cái nhìn hệ thống thống nhất, điều này cho phép bạn quản lý cả ngoại tuyến của bạn và các cửa hàng trực tuyến từ các phương thức thanh toán cho chương trình khuyến mãi, hàng tồn kho và bán hàng. Với một chế độ tích hợp của các hoạt động, bạn có thể chuyển nhượng cổ phần, tạo ra chương trình khuyến mãi cụ thể theo kênh và thậm chí tích hợp tiếp thị của bạn để bán các sản phẩm bằng kỹ thuật số và lưu kho.

 

 
 
 
Mạng xã hội