Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Đó là nhiều hơn con số hoặc các giao dịch ....

Ứng dụng thương mại điện tử trên Facebook

Với chủ đề trung tâm của sự gắn kết từ từ chuyển sang phương tiện truyền thông xã hội, khả năng thương mại điện tử của chúng tôi được cung cấp năng lượng từ từ Facebook Thương mại (hoặc FCommerce cho ngắn). Điều này cho phép bạn để đẩy các sản phẩm của bạn thông qua các trang tùy chỉnh trên Facebook, thực hiện thanh toán và đóng giao dịch từ môi trường chính Facebook. Điều này cho phép bạn tiếp tục tham gia vào các người dùng trên nền tảng xã hội trong khi quảng bá sản phẩm thông qua một kênh tham gia.

 

 
 
 
Mạng xã hội