Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
Dữ liệu    •    Kỹ thuật số    •    Di Động    •    Cộng đồng    •    Các Chương Trình    •    Nền tảng
Digital, Mobile & Social Consulting

Kỹ thuật số, Di động & Tư vấn Cộng đồng

 

StratAgile kết hợp kinh doanh, dữ liệu, công nghệ, công nghệ thông minh và phân tích để tạo ra các chương trình và hệ thống kỹ thuật số, điện thoại di động các ý tưởng cộng đồng, .

Theo đúng chiến lược và kết quả tư vấn giúp bạn tạo và thiết lập các mối quan hệ bổ ích giữa những sản phẩm của bạn, những người tiêu dùng và các đối tác.

 
Platforms & Mobility Solutions

Nền tảng hệ thống & Giải pháp Di động

 

Khả năng phát triển nền tảng hệ thống của chúng tôi trang bị cho bạn cơ sở hạ tầng cần thiết để nhắm tới mục tiêu, tham gia và phát triển phân khúc khách hàng của bạn.

Sự chuyên nghiệp của chúng tôi trong đa ngôn ngữ lập trình và môi trường hỗ trợ bạn thiết kế và phát triển web, điện thoại di động, số liệu và các nền tảng hệ thống cộng đồng với những công nghệ mới nhất và phức tạp nhất.

 
Data, Insights & Analytics

Dữ liệu,hiểu biết & Phân tích

 

Chúng tôi cung cấp toàn bộ các giải pháp - xử lý dữ liệu, datamarts, dữ liệu & phân tích web và biểu đồ.

Từ phân tích thăm dò tới mô hình dự đoán, StratAgile thêm nghị lực, tăng cường và phát huy tối đa việc ROI (tái đầu tư) của bạn với phân khúc có cấu trúc, nhắm đúng mục tiêu và tập trung chú ý tới việc lập kế hoạch chiến dịch.

 
Lead Generation & Campaigns

TIẾP THỊ ĐẦU CUỐI VÀ CÁC CHIẾN DỊCH HOẠT ĐỘNG

 

Chúng tôi sẽ xử lý tiếp thi đầu cuối của bạn cả trên mạng và tiếp thị trong thực tế. Bao gồm cả quản lý thương hiệu, tạo ra tài sản, triển khai kênh thực hiện và chiến dịch hoạt động.

Các bước hoạt động Tiếp thị  đầy đủ của chúng tôi sẽ cho phép bạn có được trải nghiệm tích hợp từ các sự kiện, để đối chiếu  kinh nghiệm kỹ thuật số nói chung.

 
Lead Generation & Campaigns

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

 

Khuôn khổ 'giao thức quản trị truyền thông cộng đồngl' của chúng tôi cung cấp cho bạn một phương pháp tiếp cận khoa học để quản lý nền tảng hệ thống xã hội đa bản sắc

Từ lắng nghe đến tham gia, các chiến dịch cộng đồng của bạn được phác thảo kỹ lưỡng và quản lý với kế hoạch chuyển tiếp và nâng cấp theo thời gian thực, cho phép bạn tự khái quát ý tưởng lớn tiếp theo của bạn.

 
Lead Generation & Campaigns

THỰC HIỆN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & HOẠT ĐỘNG

 

Sức mạnh hệ thống thương mại điện tử Strat của chúng tôi luôn trực tuyến, di động và  kinh nghiệm bán lẻ POS (dùng hệ thống tính tiền cà thẻ) cùng với các phân tích và các kênh có khả năng

Chúng tôi thiết lập hệ thống đa quốc gia, đa nền tảng lưu trữ và quản lý tất cả các hoạt động thương mại điện tử từ kho trang mạng / nội dung ứng dụng di động, kiểm kê và quản lý lưu trữ để thực hiện chiến dịch.

 

 

 
 
 
Mạng xã hội